POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

Perinatoloji polikliniğinde;

  • 11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması (tüm gebelere önerilir)
  • 18-23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi (tüm gebelere önerilir)
  • Fetal ekokardiyografi
  • 28-32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi ve geç fetal anomali taraması (Riskli gebeliklerde önerilir)
  • Tanısal girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS-koryon villus örneklemesi)

• Yapısal fetal anomalilerin, Enfeksiyöz hastalıkların, genetik hastalıkların, eritrosit alloimmünizasyon (Rh uygunsuzluğu), fetal aneminin, gebeliğin medikal hastalıklarının (hipertansif hastalıkları (HT, preeklampsi), diyabet, karaciğer, böbrek ve kan hastalıkları vb.) Düşük tehdidi, servikal yetersizlik, erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü (amniyon kesesinin doğum başlamadan yırtılması ve suların gelmeye başlaması), fetal büyüme ve gelişme sorunlarının, çoğul gebelikler ve sorunlarının, plasenta previa (plasenta olarak adlandırılan bebeğin eşinin önde olması; yani doğum kanalını kapaması) ve invazyon anomalilerinin, doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama vb.) tanı ve yönetimleri yapılmaktadır