POPÜLER YAZILAR
EN SON YAZILAR
EN SON HABERLER
CHECK UP RANDEVUSU AL

SAĞLIK REHBERİ

Çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri alt ıslatmadır. Mesane gelişimi tamamlanıp, tuvalet kontrolü sağlandıktan sonra alt ıslatma devam ediyorsa mutlaka araştırılmalıdır. 5-6 yaşına kadar mesane gelişimini tamamlayamayan çocukların geceleri alt ıslatması sosyal ve psikolojik açıdan sorunlara neden olmaktadır.

Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Uzmanları, çocukların gece alt ıslatması sorunu hakkında bilgi verdi.

Çocuklardaki alt ıslatmanın nedeni genler olabilir

Erkek çocuklarda daha yaygın görülen geceleri alt ıslatma sorunu iki grupta ele alınmaktadır. Biri; doğumdan itibaren tuvalet kontrolünü sağlayamayan birincil tiptir. Diğeri ise; tuvalet kontrolünü en az 6 ay sağladıktan sonra yeniden altını ıslatmaya başlayan ikincil tiptir. Gece altını ıslatan çocukların yaklaşık %95’inde sorun fizyolojiktir. Geceleri alt ıslatmaya neden olan faktörler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Uykuda mesanenin dolduğunun hissedilmesindeki yetersizlik
  • Derin uyku
  • Düşük kapasiteli mesane
  • Genetik yatkınlık

Bazı kronik hastalıklar alt ıslatmaya yol açabilir

Çocukların yaklaşık %10’unun gece alt ıslatmasına neden olan başka sağlık problemleri olabilir. Kronik idrar yolu enfeksiyonları, reflü gibi mesane hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı ve kabızlık da alt ıslatmanın sebepleri arasındadır. Bu nedenle gece alt ıslatma sorunu olan çocukların tedavisine başlamadan önce mutlaka temelde başka hastalıkların yatıp yatmadığı araştırılmalıdır.

Alt ıslatma sorununda 6 yaş sınır

6 yaş ve sonrası mesane kontrolünü sağlayamayan çocuklar mutlaka tedavi edilmelidir. Çocukta utanma ve toplumdan dışlanmaya kadar giden problemlere yol açan bu rahatsızlığın tedavisi de mümkün. Doktor, çocuk ve aile arasında güçlü diyalog, suçlama olmaksızın sorumluluk duygusunu pekiştirerek çocuğa yaklaşım, gerekirse ilaç ve cihazlarla desteklenen tedavilerle %90 oranında başarı sağlanmaktadır.