İKİNCİ GÖRÜŞ

Hasta Bilgileri


Başvuru Yapanın Bilgileri


200 MB'den fazla olan raporlarınız için [Raporlarınızı Yükleyin] butonuna tıklayabilirsiniz.
CHECK UP RANDEVUSU AL

SAĞLIK REHBERİ

Kanserle mücadele yaşadığımız yüzyıla da taşınmış bir bilimsel savaştır. Bu yolda büyük adımlar atılsa da henüz istenen sonuca ulaşılamamıştır. Sıcak kemoterapi uygulaması atılan büyük adımlardan biridir. Bazı tip kanserler ve o kanserlerin ileri evreleri bildiğimiz, klasik damar içine verilen kemoterapi yani kanser ilaçları ile tedavi edilemez ya da bu tedavilere istenen yanıt alınamaz. Kemoterapiye rağmen hastalık ilerler ve beklenenden hızlı bir şekilde hasta kaybedilir. Karın içi sıcak kemoterapi tedavisi bu noktada devreye girmektedir.

Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ nden Op. Dr. Barış Özcan, sıcak kemoterapi hakkında bilgi verdi.

Neden karın içine kemoterapi uygulanır ?

Karın içi organlardan köken alan pek çok kanser ‘periton’ dediğimiz karın içi zarını tutabilir. Periton hem karın duvarının iç yüzünü hem de organların yüzeyini kaplayan, ince, az miktarda sıvı salgılayarak organların kayganlığını sağlayan bir dokudur. Karın içi organlardan kaynaklı bir kanserde, kanser hücreleri komşuluk ya da karın içine dökülme yoluyla peritonu tutar. Bu durum genellikle kanserin son evreye geçtiğini gösterir. Peritonun tutulduğu kanserlerde sistemik kemoterapiler yani damardan verilen kemoterapiler yetersiz kalmaktadır. Bu tedavilerde ilaçlar peritona tam ulaşamamaktadır. Bu tedavideki temel prensip, peritonu bir organ olarak kabul etmek ve peritonun tutulduğu kanser durumlarında tutulmuş peritonu ve hastalıklı organ ya da organları çıkarmaktır (sitoredüktif cerrahi). Karın içine kemoterapi bu cerrahi sonrası yani tüm tümörlü dokuların çıkarılması sonrası uygulanır. Amaç geride kalmış mikroskobik yayılmaya en etkili darbeyi vurmaktır.

Sıcak Kemoterapi hangi hasta-hastalıklarda uygulanır ?

En sık kadınlarda over (yumurtalık) kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanında kalın bağırsak (kolon-rektum), mide, apendiks kanserlerinde ve peritonun kendi kanserlerinde (psödomiksoma peritonei) kullanılır. Son yıllarda pankreas kanserlerinde de kullanılmaya başlamıştır. 

Periton tutulumunda sıklıkla karın içinde sıvı (asit) birikimi olur. Bu sıvı hem hastanın karnının şişmesine hem de kanser hücrelerinin diafragma ve diğer karın içi alanlara yayılımına neden olur. Bazen hastalarda yatma pozisyonuna izin veremeyecek kadar asit toplanır. Bu sıvılar zaman zaman dışarıdan boşatılsalar da çözüm olmaz. Altta yatan neden var olduğu sürece asit devam eder. Bu hastaların birçoğu hastalığın son evresinde oldukları ve yapılacak birşeyin kalmadığı söylenerek evlerine yollanırlar. İşte sitoredüktif cerrahi ve HİPEK yukarıda söz ettiğimiz hastalarda ve klinik durumlarda kullanılır.

Sıcak kemoterapi tek başına yeterli mi ?

Hayır. HİPEK tek başına yeterli değildir. HİPEK tedavinin bir parçasıdır. Bu tedavi 3 ayaklı bir tedavidir. 

Öncelikle karın içinde tutulmuş periton ve organların (kalın bağırsak, over, safra kesesi, midenin tutulu kısmı…) çıkarıldığı ve tüm tümörlü dokuların temizlendiği tam ya da tama yakın bir sitoredüksiyon sağlanan bir ameliyat gerekir. Bu ameliyatta karın orta hattan boydan boya açılır ve tüm karın değerlendirilir. Tutulmuş periton ve organlar çıkarılır. Bu sırada kalın ya da ince bağırsakların bir kısmının çıkarılması ve bağırsağın karın duvarına ağızlaştırılması gerekebilir (kolostomi vaya ileostomi). Bu uygulama genellikle geçici bir uygulamadır ve tedavileri bittikten sonra bağırsak tekrar içeri alınır. Bu cerrahi uygulanmadan HİPEK uygulamanın bir anlamı yotur. Ya da HİPEK uygulaması olmadan bu cerrahiyi uygulamanın bir yeri yoktur. Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK uygulamasını sistemikkemoterapitakipetmelidir. 

Yani “Sitoredüktif Cerrahi + HİPEK + Sistemik Kemoterapi” üçlüsü…

Sıcak kemoterapi hangi durumlarda uygulanamaz ?

Karın dışında tutulum (beyin, akciğer, kemik metastazları..) durumunda yeri yoktur. Hastalık karın içinde sınırlı olmalıdır. Ayrıca çok sayıda karaciğer metastazı (yayılım), ya da çıkarılamayacak karaciğer metastazı olanlarda HİPEK tedavisinin yeri yoktur. Üç ya da daha az sayıda ve çıkarılabilecek karaciğer metastazı varsa HİPEKiçinengeldeğildir. 

Çok yaygın ve yoğun ince bağırsak tutulumu olan hastalarda ince bağırsakların çoğunun çıkarılması yaşamla bağdaşmayacağı için HİPEK tedavisine uygun değildir. Bu hastaların çoğunu ameliyat öncesi saptamak mümkün olmamakta hasta ameliyat için açıldığında görülmektedir.

Sıcak kemoterapi nasıl uygulanıyor ?

HİPEK uygulaması ameliyat sürecinin bir parçasıdır. Uzun ve zorlu bir ameliyatın sonunda, karın içi tümör temizliğini takiben, hasta halen anestezi altındayken yapılır. Karın kapatılmadan önce karın alt ve üst kadranlarına ikişer adet diren konulur. Bu direnlerle kemoterapi sıvısını ısıtan özel cihaz arası bağlantı kurulur ve karın alt ve üst kısmına ısı düzeyini takip etmek için 2 adet ısı probu yerleştirilir. Bu proplar kemoterapi verildiği sürece ısının istenen düzeyde sabit kaldığını görmeyi sağlamaktadır. Isı 41-43 derece arasında olmalıdır. Kemoterapi süresi 60 dakikadır. Karın içine 3.5 litre kemoterapi sıvısı verilir. Bu sırada kemoterapinin karın içinde heryere ulaşması için karın dıştan elle manüple edilir, çalkalanır. Bu sürenin sonunda karın içindeki sıvı geri alınır ve işlem sonlandırılır.

Sitoredüktif Cerrahi ve Sıcak kemoterapi uygulayacak ekip kimlerden oluşmalıdır ?

Ameliyat 6-10 saat kadar sürmektedir. Bu nedenle ekipte hem genel cerrahi uzmanları hem de jinekolog onkolog gereklidir. Ayrıca cerrahi öncesi görüntüleme için deneyimli radyologlar, hastaların kemoterapi programlarının ve tedavilerinin düzenlenmesi için tıbbi onkologlar, tanıların doğruluğu açısından deneyimli pataloglar, PET tomografi ve değerlendirecek nükleer tıp uzmanı, beslenmelerinin düzenlenmesi için uzman diyetisyenler, yoğun bakımda hastaların takibini yürüten deneyimli anestezi doktorları, deneyimli ve donanımlı yoğun bakım ve servis personel ve hemşireleri bu geniş ekibin olmazsa olmaz parçalarıdır. Bu tedavi multidisipliner bir yöntemdir.

CANLI DESTEK